Project Description

Gamar utgörs av grupperna Nya världens gamar som formar familjen Cathartidae och Gamla världens gamar som utgör underfamiljen Aegypiinae inom familjen hökartade rovfåglar (Accipitridae). Nya världens gamar kallas ofta för kondorer och deras släktskap med gamla världens gamar har länge varit omdiskuterad. Studier har visat att deras morfologiska likheter är resultatet av konvergent evolution. Enligt Sibley-Ahlquists taxonomi förs båda dessa grupper till den utökade ordningen Ciconiiformes men sentida studier (Ericson et al., 2006 och Hackett, S. J. et al., 2008) indikerar att dessa båda grupper faktiskt tillhör samma utvecklingslinje tillsammans med bland annat ugglornamusfåglarnatrogonernahackspettarnablåkråkorna etc.